Fellowes Quasar 300

 -      Khổ giấy đóng tối đa: A4 (297mm)

-      Số lượng giấy đục tối đa: 15-20 tờ/1lần

-      Số lượng giấy vào gáy tối đa: 300 tờ/1 lần

-      Phương pháp đục/đóng: Đóng cơ học

-      Chức năng: Hiệu chỉnh lề khi đóng

-      Kích cỡ W x H x D : 460 x 390 x 130 (mm)

Trọng lượng : 7.0 Kg

Thông tin chi tiết