Máy đóng vòng xoắn nhựa GBC C110

Khổ giấy đóng tối đa: A4.
Hình chấm tròn Số lượng giấy đục tối đa: 15 tờ/1 lần.
Hình chấm tròn Số lượng giấy vào gáy tối đa: 330 tờ.
Hình chấm tròn Phương pháp đục/đóng: cơ/cơ.
Hình chấm tròn Chức năng: Hiệu chỉnh lề khi đóng.
Hình chấm tròn Kích cỡ (HxWxD) : 456 x 409 x 263 (mm).Thông tin chi tiết

Khổ giấy đóng tối đa: A4.
Hình chấm tròn Số lượng giấy đục tối đa: 15 tờ/1 lần.
Hình chấm tròn Số lượng giấy vào gáy tối đa: 330 tờ.
Hình chấm tròn Phương pháp đục/đóng: cơ/cơ.
Hình chấm tròn Chức năng: Hiệu chỉnh lề khi đóng.
Hình chấm tròn Kích cỡ (HxWxD) : 456 x 409 x 263 (mm).