Máy đóng vòng xoắn cơ GBC C150Pro

Khổ giấy đóng tối đa: A4.
Hình chấm tròn Số lượng giấy đục tối đa: 20 tờ/1 lần.
Hình chấm tròn Số lượng giấy vào gáy tối đa: 450 tờ/lần.
Hình chấm tròn Phương pháp đục/đóng: cơ/cơ.
Hình chấm tròn Chức năng: Hiệu chỉnh lề khi đóng.
Hình chấm tròn Kích cỡ (HxWxD) : 360 x 300 x 210 (mm)

Thông tin chi tiết

Khổ giấy đóng tối đa: A4.
Hình chấm tròn Số lượng giấy đục tối đa: 20 tờ/1 lần.
Hình chấm tròn Số lượng giấy vào gáy tối đa: 450 tờ/lần.
Hình chấm tròn Phương pháp đục/đóng: cơ/cơ.
Hình chấm tròn Chức năng: Hiệu chỉnh lề khi đóng.
Hình chấm tròn Kích cỡ (HxWxD) : 360 x 300 x 210 (mm)