Máy đóng sách bìa gáy keo

Dùng bìa nhựa gáy keo A4.
Hình chấm tròn Đóng ép tới đa 400 tờ (dùng bìa 50mm).
Hình chấm tròn Đóng liên tục 1000 lần / giờ.
Hình chấm tròn Tự động ngắt nguồn nếu không dùng sau 45 phút.
Hình chấm tròn Có đèn báo nhiệt độ đóng ép.
Hình chấm tròn Có kèm khay để nguội sau khi đóng

Thông tin chi tiết

Dùng bìa nhựa gáy keo A4.
Hình chấm tròn Đóng ép tới đa 400 tờ (dùng bìa 50mm).
Hình chấm tròn Đóng liên tục 1000 lần / giờ.
Hình chấm tròn Tự động ngắt nguồn nếu không dùng sau 45 phút.
Hình chấm tròn Có đèn báo nhiệt độ đóng ép.
Hình chấm tròn Có kèm khay để nguội sau khi đóng