Máy đóng vòng xoắn nhựa GBC C210E

Hãng sản xuất: GBC.
Hình chấm tròn Khổ giấy đóng tối đa: A4
Hình chấm tròn Số lượng giấy đục tối đa: 20 tờ/lần
Hình chấm tròn Số lượng giấy vào gáy tối đa: 330 tờ (vòng xoắn 38mm)
Hình chấm tròn Phương pháp đục/đóng: điện/cơ
Hình chấm tròn Chức năng: Hiệu chỉnh lề khi đóng

Thông tin chi tiết

Hãng sản xuất: GBC.
Hình chấm tròn Khổ giấy đóng tối đa: A4
Hình chấm tròn Số lượng giấy đục tối đa: 20 tờ/lần
Hình chấm tròn Số lượng giấy vào gáy tối đa: 330 tờ (vòng xoắn 38mm)
Hình chấm tròn Phương pháp đục/đóng: điện/cơ
Hình chấm tròn Chức năng: Hiệu chỉnh lề khi đóng