Máy đóng sách GBC – W25E

Khổ giấy đóng tối đa: A4 - A5.
Hình chấm tròn Số lượng giấy đục tối đa: 25 tờ/1 lần.
Hình chấm tròn Số lượng giấy vào gáy tối đa: 125 tờ/lần.
Hình chấm tròn Phương pháp đục/đóng: điện/cơ.
Hình chấm tròn Chức năng: Hiệu chỉnh lề khi đóng.
Hình chấm tròn Kích cỡ (HxWxD) : 499 x 235 x 544 (mm).

Thông tin chi tiết

Khổ giấy đóng tối đa: A4 - A5.
Hình chấm tròn Số lượng giấy đục tối đa: 25 tờ/1 lần.
Hình chấm tròn Số lượng giấy vào gáy tối đa: 125 tờ/lần.
Hình chấm tròn Phương pháp đục/đóng: điện/cơ.
Hình chấm tròn Chức năng: Hiệu chỉnh lề khi đóng.
Hình chấm tròn Kích cỡ (HxWxD) : 499 x 235 x 544 (mm).