Máy đóng sách GBC - C95

Khổ giấy đóng tối đa: A4.
Hình chấm tròn Số lượng giấy đục tối đa: 15 tờ/1 lần.
Hình chấm tròn Số lượng giấy vào gáy tối đa: 165 tờ/lần.
Hình chấm tròn Phương pháp đục/đóng: điện/điện.
Hình chấm tròn Chức năng: Hiệu chỉnh lề khi đóng.
Hình chấm tròn Kích cỡ (HxWxD) : 500 x 400 x 210 (mm)

Thông tin chi tiết

Khổ giấy đóng tối đa: A4.

Hình chấm tròn Số lượng giấy đục tối đa: 15 tờ/1 lần.

Hình chấm tròn Số lượng giấy vào gáy tối đa: 165 tờ/lần.

Hình chấm tròn Phương pháp đục/đóng: điện/điện.

Hình chấm tròn Chức năng: Hiệu chỉnh lề khi đóng.

Hình chấm tròn Kích cỡ (HxWxD) : 500 x 400 x 210 (mm)