NXU8000 4/8/16/32 CH

- Hỗ trợ: 4/8/16/32 Camera
- Định dạng nén: H.264/MPEG-4/MJPEG
- Video out: VGA output
- Supports up to 1920 x 1200
- Audio input : via IP camera
- Ổ cứng : hỗ trợ iSCSI

Thông tin chi tiết

- Hỗ trợ: 4/8/16/32 Camera
- Định dạng nén: H.264/MPEG-4/MJPEG
- Video out: VGA output
- Supports up to 1920 x 1200
- Audio input : via IP camera
- Ổ cứng : hỗ trợ iSCSI

Sản phẩm cùng danh mục

E-I/O Box (16 in/16 out)

- Đầu vào: 16 sensors in
- Đầu ra: 16 relays out
- Kết nối: RS-232, RS-485, RJ45
- Hiển thị Led: 16 sensors
- Kích thước: 250 x 155 x 40 mm
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C đến 40°C

System Controller Pro

- Tương thích với CM3000/NV/NXU...
- Kết nối :USB 2.0 low-speed device
- Mở rộng: headphone stereo mini jack
- Giám sát trực tiếp hoạt động camera.
- Tùy chỉnh các chức năng camera
- Điều chỉnh hệ thống DVR.

CM3000 Gold

- CM3000 Gold - 64 DVR
- Hỗ trợ 64 đầu ghi DVR
- CM3000 Gold - 150 DVR
- Hỗ trợ 150 đầu ghi DVR
- CM3000 Gold - 1000 DVR
- Hỗ trợ 1000 đầu ghi DVR

EXR6004 Mini

- Hỗ trợ: tối đa 4(IP) Camera
- Định dạng nén: H.264/MPEG-4/MJPEG
- Tốc độ khung hình IP: 2M @ 6fps
- Băng thông: 40 Mbps
- LCD display: không
- Ổ cứng đi sẵn: không ( hỗ trợ lắp 1 HDD)

E5016

- Hỗ trợ: tối đa 16(IP) 16(analog) Camera
- Định dạng nén: H.264/MPEG-4/MJPEG
- Khung hình Analog: 2M @ 120fps
- Khung hình IP: 2M @ 120fps
- Băng thông: 120 Mbps
- LCD display: không

EH1116H-4+ (1U)

- Hỗ trợ: tối đa 4(IP) 16(analog) Camera
- Định dạng nén: H.264/MPEG-4/MJPEG
- Khung hình Analog : 480 / 400fps
- Khung hình IP: 2M @ 6fps
- Băng thông: 50 Mbps
- Ổ cứng đi sẵn: không ( hỗ trợ lắp 2 HDD)

EH1116H-4 Nano

- Hỗ trợ: tối đa 4(IP) 16(analog) Camera
- Định dạng nén: H.264/MPEG-4/MJPEG
- Khung hình Analog : 480 / 400fps
- Khung hình IP: 2M @ 6fps
- Băng thông: 50 Mbps
- Ổ cứng đi sẵn: không (hỗ trợ lắp 1 HDD)

EH1008H-4 Nano

- Hỗ trợ: tối đa 4(IP) 8(analog) Camera
- Định dạng nén: H.264/MPEG-4/MJPEG
- Khung hình Analog : 240 / 200fps
- Khung hình IP: 2M @ 6fps
- Băng thông: 17.5 Mbps
- Ổ cứng đi sẵn: không ( hỗ trợ lắp 1 HDD)