Máy chiếu đa năng

Máy Chiếu Đa Năng EIKI LC-WUL100L

Độ sáng

 5.000 ANSI Lumens

Độ phân giải

WUXGA (1920 x 1200), nén WUXGA(1900x1200)

Độ tương phản

 2000 :1

Công nghệ

 3LCD

Máy Chiếu Đa Năng EIKI LC-XGC500

Độ sáng

 5.000 ANSI Lumens

Độ phân giải

 XGA (1024 x 768), nén SXGA+

Độ tương phản

 1100 :1

Công nghệ

 3LCD

Máy Chiếu Đa Năng EIKI LC-XL100AL

Độ sáng

 5.000 ANSI Lumens

Độ phân giải

 XGA (1024 x 768), nén WUXGA(1900x1200)

Độ tương phản

 2000 :1

Công nghệ

 3LCD

Máy Chiếu Đa Năng EIKI LC-WUL100

Độ sáng

 5.000 ANSI Lumens

Độ phân giải

WUXGA (1920 x 1200), nén WUXGA(1900x1200)

Độ tương phản

 2000 :1

Công nghệ

 3LCD

Máy Chiếu Đa Năng EIKI EIP-WX5000L

Độ sáng

 5.200 ANSI Lumens

Độ phân giải

 WXGA (1280 x 800)

Độ tương phản

 1800 :1

Công nghệ

DLP

Máy Chiếu Đa Năng EIKI LC-XL100A

Độ sáng

 5.000 ANSI Lumens

Độ phân giải

 XGA (1024 x 768), nén WUXGA(1900x1200)

Độ tương phản

 2000 :1

Công nghệ

 3LCD

Máy Chiếu Đa Năng EIKI EIP-WX5000

Độ sáng

 5.200 ANSI Lumens

Độ phân giải

 WXGA (1280 x 800)

Độ tương phản

 1800 :1

Công nghệ

DLP

Máy Chiếu Đa Năng EIKI LC-XGC500L

Độ sáng

 5.000 ANSI Lumens

Độ phân giải

 XGA (1024 x 768), nén SXGA+

Độ tương phản

 1100 :1

Công nghệ

 3LCD

Máy Chiếu Đa Năng EIKI LC-WXL200

Độ sáng

 5.500 ANSI Lumens

Độ phân giải

WXGA (1280 x 800), nén UXGA/WUXGA(1900x1200)

Độ tương phản

 800 :1

Công nghệ

 3LCD

Máy Chiếu Đa Năng EIKI LC-XL200L

Độ sáng

 6.000 ANSI Lumens

Độ phân giải

 XGA (1024 x 768), nén UXGA(1600x1200)

Độ tương phản

 1000 :1

Công nghệ

 3LCD

Máy Chiếu Đa Năng EIKI LC-WXL200L

Độ sáng

 5.500 ANSI Lumens

Độ phân giải

WXGA (1280 x 800), nén UXGA/WUXGA(1900x1200)

Độ tương phản

 800 :1

Công nghệ

 3LCD

Máy Chiếu Đa Năng EIKI LC-XL200

Độ sáng

 6000 ANSI Lumens

Độ phân giải

XGA (1024 x 768)

Độ tương phản

 1000 :1

Công nghệ

 3LCD

Máy Chiếu Đa Năng EIKI EIP-HDT700

Độ sáng  7.000 ANSI Lumens
Độ phân giải Full HD 1080p(1920x1080), nén WUXGA(1920x1200)
Độ tương phản  2700 :1
Công nghệ  DLP

Máy Chiếu Đa Năng EIKI LC-X85

Độ sáng  7.000 ANSI Lumens
Độ phân giải  XGA (1024 x 768)
Độ tương phản   2.200 :1
Công nghệ  3LCD

Máy Chiếu Đa Năng EIKI LC-HDT30

Độ sáng 8.000 ANSI Lumens
Độ phân giải Full HD (1920x1080)
Độ tương phản 7500 :1
Công nghệ  LCD

Máy Chiếu Đa Năng EIKI LC-XNP4500N

Độ sáng

 4.500 ANSI Lumens

Độ phân giải

Chuẩn XGA(1024x768), nén UXGA(1600x1200)/WSXGA+

Độ tương phản

 2000 :1

Công nghệ

 LCD

Máy Chiếu Đa Năng EIKI LC-X800A

Độ sáng  12.000 ANSI Lumens
Độ phân giải  XGA (1024 x 768), nén WUXGA(1900x1200)
Độ tương phản   4000 :1
Công nghệ  LCD

Máy Chiếu Đa Năng EIKI LC-HDT1000

Độ sáng  10.000 ANSI Lumens
Độ phân giải Full HD (2048 x 1080)
Độ tương phản  3000 :1
Công nghệ  LCD

Máy Chiếu Đa Năng EIKI LC-XT6

Độ sáng

 16.000 ANSI Lumens

Độ phân giải

 XGA (1024 x 768), nén WUXGA(1900x1200)

Độ tương phản

 2500 :1

Công nghệ

 3LCD

Máy Chiếu Đa Năng EIKI LC-HDT2000

Độ sáng

 15.000 ANSI Lumens

Độ phân giải

 2K (2048 x 1080),nén tối đa WUXGA(1900x1200)

Độ tương phản

 3000 :1

Công nghệ

3LCD

 « Previous 1 2 3 4 5 Next »