Máy chiếu đa năng

Máy Chiếu Đa Năng EIKI EIP-UHS100

Độ sáng  8.000 ANSI Lumens
Độ phân giải  Chuẩn WUXGA (1920 x 1200),nén UXGA (1600 x 1200)
Độ tương phản   2.400 :1
Công nghệ  0.67" DMD DLP chip x 1

Máy Chiếu Đa Năng EIKI LC-WBS500

Độ sáng  5.100 ANSI Lumens
Độ phân giải  Chuẩn WXGA (1280 x 800),nén UXGA (1600 x 1200)
Độ tương phản   4.000 :1
Công nghệ  3LCD 0.59"

Máy Chiếu Đa Năng EIKI LC-XBS500

Độ sáng  5.600 ANSI Lumens
Độ phân giải  Chuẩn XGA (1024 x 768),nén UXGA (1600 x 1200)
Độ tương phản   4.000 :1
Công nghệ  3LCD 0.63"

Máy Chiếu Đa Năng EIKI EIP-U4700

Độ sáng  4.700 ANSI Lumens
Độ phân giải  Chuẩn WUXGA (1920 x 1200)
Độ tương phản   2.200 :1
Công nghệ  0.67" DMD DLP chip x 1

Máy Chiếu Đa Năng EIKI EIP-W4600

Độ sáng  4.600 ANSI Lumens
Độ phân giải  Chuẩn WXGA (1280 x 800),nén UXGA (1600 x 1200)
Độ tương phản   2.200 :1
Công nghệ  0.65" DMD DLP chip x 1

Máy Chiếu Đa Năng EIKI LC-MLW400

Độ sáng  4.000 ANSI Lumens
Độ phân giải  Chuẩn WXGA (1280 x 800),nén UXGA (1600 x 1200)
Độ tương phản   5.000 :1
Công nghệ  3LCD 0.59"

Máy Chiếu Đa Năng EIKI LC-MLX350

Độ sáng  3.500 ANSI Lumens
Độ phân giải  Chuẩn XGA (1024 x 768),nén UXGA (1600 x 1200)
Độ tương phản   5.000 :1
Công nghệ  3LCD 0.63"

Máy Chiếu Đa Năng EIKI LC-MLX300

Độ sáng  3.000 ANSI Lumens
Độ phân giải  Chuẩn XGA (1024 x 768),nén UXGA (1600 x 1200)
Độ tương phản   4.000 :1
Công nghệ  3LCD 0.63"

Máy Chiếu Đa Năng EIKI LC-WS250

Độ sáng

 2.500 ANSI Lumens

Độ phân giải

WXGA (1280 x 800), nén UXGA/WUXGA

Độ tương phản

 1600 :1

Công nghệ

 3LCD

Máy Chiếu Đa Năng EIKI LC-XNB3500N

Độ sáng

 3.500 ANSI Lumens

Độ phân giải

Chuẩn XGA(1024x768), nén UXGA(1600x1200)/WSXGA+

Độ tương phản

 3000 :1

Công nghệ

 LCD

Máy Chiếu Đa Năng EIKI LC-WIP3000

Độ sáng  3.000 ANSI Lumens
Độ phân giải WXGA (1280 x 800), nén UXGA and WSXGA+
Độ tương phản  500 :1
Công nghệ  LCD

Máy Chiếu Đa Năng EIKI LC-WNB3000N

Độ sáng

 3.000 ANSI Lumens

Độ phân giải

Chuẩn WXGA(1280x800), nén UXGA(1600x1200)/WSXGA+

Độ tương phản

 3000 :1

Công nghệ

 LCD

Máy Chiếu Đa Năng EIKI LC-XNB4000N

Độ sáng

 4.000 ANSI Lumens

Độ phân giải

Chuẩn XGA(1024x768), nén UXGA(1600x1200)/WSXGA+

Độ tương phản

 2000 :1

Công nghệ

 LCD

Máy Chiếu Đa Năng EIKI EIP-WSS3100

Độ sáng

 3.100 ANSI Lumens

Độ phân giải

 WXGA (1280 x 800), nén WSXGA+

Độ tương phản

 8000 :1

Công nghệ

DLP chip x 1

Máy Chiếu Đa Năng EIKI LC-WUL100L

Độ sáng

 5.000 ANSI Lumens

Độ phân giải

WUXGA (1920 x 1200), nén WUXGA(1900x1200)

Độ tương phản

 2000 :1

Công nghệ

 3LCD

Máy Chiếu Đa Năng EIKI LC-XGC500

Độ sáng

 5.000 ANSI Lumens

Độ phân giải

 XGA (1024 x 768), nén SXGA+

Độ tương phản

 1100 :1

Công nghệ

 3LCD

Máy Chiếu Đa Năng EIKI LC-XL100AL

Độ sáng

 5.000 ANSI Lumens

Độ phân giải

 XGA (1024 x 768), nén WUXGA(1900x1200)

Độ tương phản

 2000 :1

Công nghệ

 3LCD

Máy Chiếu Đa Năng EIKI LC-WUL100

Độ sáng

 5.000 ANSI Lumens

Độ phân giải

WUXGA (1920 x 1200), nén WUXGA(1900x1200)

Độ tương phản

 2000 :1

Công nghệ

 3LCD

Máy Chiếu Đa Năng EIKI EIP-WX5000L

Độ sáng

 5.200 ANSI Lumens

Độ phân giải

 WXGA (1280 x 800)

Độ tương phản

 1800 :1

Công nghệ

DLP

Máy Chiếu Đa Năng EIKI LC-XL100A

Độ sáng

 5.000 ANSI Lumens

Độ phân giải

 XGA (1024 x 768), nén WUXGA(1900x1200)

Độ tương phản

 2000 :1

Công nghệ

 3LCD

 « Previous 1 2 3 4 5 Next »