Camera vật thể

Máy Chiếu Vật Thể VERTEX D-5590

    Bộ cảm biến hình ảnh 1/3” CMOS
    Độ phân giải: Full HD 1080P (1920x 1080)

    Số điểm ảnh: 5.000.000 pixels

    Độ phóng ảnh: 10X Optical + 21X Digital

    Tỷ lệ khung hình: 25 khung hình / giây

    Bảo hành: 01 năm cho máy chiếu vật thể

Máy Chiếu Vật Thể VERTEX D-580


    Bộ cảm biến hình ảnh 1/3” CMOS

    Độ phân giải: Full HD 1080P (1920 x 1080)

    Số điểm ảnh: 5.000.000 điểm ảnh

    Độ phóng ảnh: 10X Optical + 21X Digital

    Tỷ lệ khung hình: 25 khung hình

    Bảo hành: 01 năm cho máychiếu vật thể
Độ phân giải:     Điểm ảnh: 5000 điểm ảnh
Độ sáng:     0
Công nghệ:     Tỷ lệ khung hình: 25 khung hình
Độ tương phản:     Độ phóng ảnh: 10X Optical + 21X Digital

Máy Chiếu Vật Thể VERTEX D-4110S

Bộ cảm biến hình ảnh 1/3” CMOS

    Độ phân giải > 750 TV Line

    Số điểm ảnh: 5.000.000 Pixels

    Độ phóng ảnh: 9X Optical + 12X Digital

    Tốc độ hình ảnh: 25 khung

    Bảo hành: 01 năm cho máy chiếu vật thể

Máy Chiếu Vật Thể VERTEX D-1310

 Bộ cảm biến hình ảnh 1/2” CMOS

    Số điểm ảnh: 5.000.000 điểm ảnh

    Độ phóng ảnh: 330X (22X Optical + 15X Digital)

    Tỷ lệ khung hình: 30 khung hình/ giây

    Bảo hành: 01 năm cho máy chiếu vật thể

Máy Chiếu Vật Thể VERTEX D-4105S

 Bộ cảm biến hình ảnh 1/2” CMOS

    Số điểm ảnh: 5.000.000 điểm ảnh

    Tốc độ hình ảnh: 30 khung hình / giây

    Độ phóng ảnh: 180X (9X quang học + 20X kỹ thuật số)

    Tự động lấy nét (focus) hình ảnh hoặc bằng tay

    Bảo hành: 01 năm cho máy chiếu vật thể

Máy Chiếu Vật Thể VERTEX DS-410


    Bộ cảm biến hình ảnh 1/2” CMOS

    Số điểm ảnh: 5.000.000 điểm ảnh
    Tốc độ hình ảnh: 30 khung hình /giây

    Độ phóng ảnh: 10X

    Bảo hành: 01 năm cho máy chiếu vật thể

Máy Chiếu Vật Thể VERTEX D82


    Bộ cảm biến hình ảnh 1/2” CMOS

    Độ phân giải: >1000 TV lines

    Số điểm ảnh: 5.000.000 điểm ảnh

    Độ phóng ảnh: 10X Optical + 21X Digital

    Tỷ lệ khung hình: 30 khung hình

    Bảo hành: 01 năm cho máy chiếu vật thể

Máy Chiếu Vật Thể VERTEX D-4790ST


    Bộ cảm biến hình ảnh 1/2” CMOS Sensor.

    Ống kính: F 1.5 - 2.1, f= 4.8 - 43.2 mm

    Số điểm ảnh: 5.000.000 điểm ảnh

    Độ phóng ảnh: 108X (9X Optical + 12X Digital)

    Tích hợp bộ nhớ: 400 hình ảnh

    Bảo hành: 01 năm cho máy chiếu vật thể

Máy Chiếu Vật Thể VERTEX D-910


    Bộ cảm biến hình ảnh 1/3” CMOS CCD Sensor

    Ống kính: F 1.4 - 2.8, f=3.9 - 85.8 mm

    Số điểm ảnh: 850.000 điểm ảnh

    Độ phóng ảnh: 242X (22X Optical + 11X Digital)

    Tích hợp bộ nhớ trong

    Bảo hành: 01 năm cho máy chiếu vật thể

Máy Chiếu Vật Thể VERTEX D-2140


    Bộ cảm biến hình ảnh 1/2” CMOS Sensor

    Ống kính: F 1.45 - 3.98, f=4.3 - 94.6 mm

    Số điểm ảnh: 3.200.000 điểm ảnh

    Độ phóng ảnh: 280X (22X Optical + 12X Digital)

    Tích hợp bộ nhớ: 32 hình ảnh

    Bảo hành: 01 năm cho máy chiếu vật thể

Máy Chiếu Vật Thể VERTEX S-335


    Bộ cảm biến hình ảnh 1/2” CMOS Sensor.

    Ống kính: F 1.6, f=6.0 mm

    Số điểm ảnh: 3.200.000 điểm ảnh

    Độ phóng ảnh: 20X

    Tích hợp bộ nhớ: 20 hình ảnh

    Bảo hành: 01 năm cho máy chiếu vật thể

Máy Chiếu Vật Thể VERTEX D-4135


    Bộ cảm biến hình ảnh 1/2” CMOS

    Độ phân giải: 720p, 1080p (>750 TV lines)

    Số điểm ảnh: 5.000.000 điểm ảnh

    Độ phóng ảnh: 180X (9X Optical + 20X Digital)

    Tỷ lệ khung hình: 30 khung hình

    Bảo hành: 01 năm cho máychiếu vật thể

Máy Chiếu Vật Thể VERTEX D-4110


    Bộ cảm biến hình ảnh 1/3” CMOS

    Độ phân giải > 750 TV Line

    Số điểm ảnh: 5.000.000 Pixels

    Độ phóng ảnh: 9X Optical + 12X Digital

    Tốc độ hình ảnh: 25 khung

    Bảo hành: 01 năm cho máychiếu vật thể

  Độ phân giải:     Độ phân giải > 750 TV Line

Máy Chiếu Vật Thể VERTEX D-4030i


    Bộ cảm biến hình ảnh 1/3” CMOS

    Độ phân giải: >800 TV lines

    Số điểm ảnh: 5.000.000 điểm ảnh

    Độ phóng ảnh: 10X Optical + 12X Digital

    Tỷ lệ khung hình: 15 khung hình

    Bảo hành: 01 năm cho máychiếu vật thể

Máy Chiếu Vật Thể VERTEX D-3180


    Bộ cảm biến hình ảnh 1/2” CMOS

    Độ phân giải: >750 TV lines

    Số điểm ảnh: 3.200.000 điểm ảnh

    Độ phóng ảnh: 12X Optical + 22X Digital

    Tỷ lệ khung hình: 30 khung hình

    Bảo hành: 01 năm cho máychiếu vật thể

Camera M70

- Bộ cảm biến hình ảnh : 1/3” CMOS
- Số điểm ảnh: 5 MP
- Độ phân giải HD1080p (1920x1080)
- Tốc độ hình ảnh : 30 khung hình/ giây
- Độ phóng ảnh : Zoom 192X
- Bộ nhớ mở rộng : SDHC 32GB
 « Previous 1 2 Next »