Thiết bị an ninh

SF2111H-BR

- Cảm biến: 1/2.7” CMOS sensor
- Độ nhạy sáng: màu 0.2lx
- Chống bám bụi và nước :IP 66
- Hồng ngoại : có ~ 25m
- Lưu trữ: microSDHC
- Nguồn điện : PoE/DC 12v

SF2121H-BHR-30

- Cảm biến: 1/2.7” CMOS sensor
- Độ nhạy sáng: màu 0.2lx
- Chống bám bụi và nước :IP 66
- Hồng ngoại : có ~ 30m
- Lưu trữ: microSDHC
- Nguồn điện : PoE/DC 12v

SF2121H-BHR-50

• Cảm biến: 1/2.7” CMOS sensor
• Độ nhạy sáng: màu 0.2lx
• Chống bám bụi và nước :IP 67
• Hồng ngoại : có ~ 50m
• Lưu trữ: microSDHC
• Nguồn điện : PoE/DC 12v

FB2028-T2

- Cảm biến: 1/2.7” CMOS sensor
- Độ nhạy sáng: màu 0.3lx
- Chống bám bụi và nước :IP 68
- Hồng ngoại : có ~ 50m
- Lưu trữ: microSDHC / microSDXC
- Nguồn điện : PoE/DC 12v

FB3028-RTM

- Cảm biến: 1/3” CMOS sensor
- Độ nhạy sáng: màu 0.8lx
- Chống bám bụi và nước :IP 68
- Hồng ngoại : Có ~ 30m
- Lưu trữ: microSDHC / microSDXC
- Nguồn điện : PoE/DC 12v

FB2028-T1

- Cảm biến: 1/2.7” CMOS sensor
- Độ nhạy sáng: màu 0.2lx
- Chống bám bụi và nước :IP 68
- Hồng ngoại : có ~ 30m
- Lưu trữ: microSDHC / microSDXC
- Nguồn điện : PoE/DC 12v

FB3027

- Cảm biến: 1/2.5” CMOS sensor
- Độ nhạy sáng: màu 1lx
- Chống bám bụi và nước :IP 67
- Loại ống kính: vari-focal lens
- Hồng ngoại : có ~ 30m
- Nguồn điện : PoE/DC 12v

FB2027-3

- Cảm biến: 1/2.5” CMOS sensor
- Độ nhạy sáng: màu 0.15lx
- Chống bám bụi và nước :IP 67
- Loại ống kính: vari-focal lens
- Hồng ngoại : có ~ 30m
- Nguồn điện : PoE/DC 12v

FB2027-1

- Cảm biến: 1/2.5” CMOS sensor
- Độ nhạy sáng: màu 0.15lx
- Chống bám bụi và nước :IP 67
- Loại ống kính: fixed lens (f=4.0mm)
- Hồng ngoại : có ~ 30m
- Nguồn điện : PoE/DC 12v

SF2111H-DVR

- Cảm biến: 1/2.7” CMOS sensor
- Độ nhạy sáng: màu 0.5lx
- Chống bụi và nước, va đập
- Hồng ngoại: ~ 15m
- Lưu trữ: microSDHC (32GB max.)
- Nguồn điện : PoE/DC 12v

SF2012H-DV

- Cảm biến: 1/3.2” CMOS sensor
- Độ nhạy sáng: màu 1.0lx
- Chống bụi và nước, va đập
- Hồng ngoại: ~ 15m
- Lưu trữ: microSDHC (32GB max.)
- Nguồn điện : PoE/DC 12v

FV2028

- Cảm biến: 1/2.5” CMOS sensor
- Độ nhạy sáng: màu 1.0lx
- Chống bụi và nước, va đập
- Loại ống kính: vari-focal lens
- Hồng ngoại: ~ 30m
- Nguồn điện : PoE/DC 12v

SF2121H-DVR

- Cảm biến: 1/2.7" CMOS sensor
- Độ nhạy sáng: màu 1.6lx
- Chống bụi và nước, va đập
- Hồng ngoại: ~ 30m
- Lưu trữ: có, microSDHC (32GB max)
- Nguồn điện : PoE/DC 12v

FV2006

- Cảm biến: 1/3.2" CMOS sensor
- Độ nhạy sáng: màu 1.6lx
- Chống bụi và nước, va đập
- Loại ống kính: fixed lens
- Lưu trữ: có, microSDHC
- Nguồn điện : PoE/DC 12v

FV1306

- Cảm biến: 1/4" CMOS sensor
- Độ nhạy sáng : màu 1.6lx
- Chống bụi và nước, va đập
- Loại ống kính: fixed lens (f=4.2mm)
- Lưu trữ: có, microSDHC (32GB max)
- Nguồn điện : PoE/DC 12v

FD2000

• Cảm biến: 1/3” CMOS sensor
• Độ nhạy sáng: màu 0.8lx
• Loại ống kính: fixed lens
• Hồng ngoại : không
• Lưu trữ: không
• Nguồn điện: PoE-

SF2111H-DR

- Cảm biến: 1/2.7” CMOS sensor
- Độ nhạy sáng: màu 0.5lx
- Loại ống kính: vari-focal lens
- Hồng ngoại: ~ 15m
- Lưu trữ: SDHC (32GB max)
- Nguồn điện: PoE/DC 12v

SF2012H-D

- Cảm biến: 1/3.2” CMOS sensor
- Độ nhạy sáng: 1.0lx
- Loại ống kính: vari-focal lens
- Hồng ngoại: ~ 15m
- Lưu trữ: SDHC (32GB max)
- Nguồn điện: PoE/DC 12v

FD3020

- Cảm biến: 1/2.5” CMOS sensor
- Độ nhạy sáng: màu 1.0lx
- Loại ống kính: vari-focal lens
- Hồng ngoại: ~ 30m
- Lưu trữ: microSDHC / microSDXC
- Nguồn điện: PoE/DC 12v

FD2020

- Cảm biến: 1/2.5” CMOS sensor
- Độ nhạy sáng : màu 1.0lx
- Loại ống kính: vari-focal lens
- Hồng ngoại: ~ 30m
- Lưu trữ: microSDHC / microSDXC
- Nguồn điện: PoE/DC 12v