Thiết bị văn phòng

Máy Chiếu VPL- SW536

- Công nghệ: 3 LCD
- Cường độ sáng: 3.000 Ansi Lumens
- Độ tương phản: 2.500:1
- Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
- Trọng lượng: 7,1kg
- Tính năng: Tương tác, WIRELESS

Máy Chiếu VPL-CW255

- Công nghệ: 3 LCD
- Cường độ sáng: 4.500 Ansi Lumens
- Độ tương phản: 3.700:1
- Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
- Trọng lượng: 5,5kg
- Tính năng đặc biệt: Cổng HDMI, RJ45

Máy Chiếu VPL-CX275

- Công nghệ: 3 LCD
- Cường độ sáng: 5.200 Ansi Lumens
- Độ tương phản: 3.000:1
- Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
- Trọng lượng: 5,6kg
- Tính năng đặc biệt: Cổng HDMI, RJ45

Máy Chiếu VPL-SW525C

- Công nghệ: 3 LCD
- Cường độ sáng: 2.500 Ansi Lumens
- Độ tương phản: 2.500:1
- Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
- Trọng lượng: 7,1kg
- Tính năng: Dòng máy chiếu tương tác

Máy Chiếu VPL-CW275

- Công nghệ: 3 LCD
- Cường độ sáng: 5.100 Ansi Lumens
- Độ tương phản: 3.000:1
- Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
- Trọng lượng: 5,6kg
- Tính năng đặc biệt: Cổng HDMI, RJ45

Máy Chiếu VPL-FX30

- Công nghệ: 3 LCD
- Cường độ sáng: 4.200 Ansi Lumens
- Độ tương phản: 2.000:1
- Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
- Trọng lượng: 7,9kg
- Tính năng đặc biệt: RJ45

Máy Chiếu VPL-FX35

- Công nghệ: 3 LCD
- Cường độ sáng: 5.000 Ansi Lumens
- Độ tương phản: 2.000:1
- Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
- Trọng lượng: 8,0kg
- Tính năng đặc biệt: RJ45

Máy Chiếu VPL-FX37

- Công nghệ: 3 LCD
- Cường độ sáng: 6.000 Ansi Lumens
- Độ tương phản: 2.000:1
- Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
- Trọng lượng: 8,1kg
- Tính năng đặc biệt: RJ45

MÁY CHIẾU VPL-FH31

- Công nghệ: 3 LCD
- Cường độ sáng: 4.300 Ansi Lumens
- Độ tương phản: 2.000:1
- Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200)
- Trọng lượng: 8,1kg
- Tính năng đặc biệt: HDMI

Máy Chiếu VPL-FH36

- Công nghệ: 3 LCD
- Cường độ sáng: 5.200 Ansi Lumens
- Độ tương phản: 2.000:1
- Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200)
- Trọng lượng: 8,3kg
- Tính năng đặc biệt: HDMI

Máy Chiếu VPL-FH30

- Công nghệ: 3 LCD
- Cường độ sáng: 4.300 Ansi Lumens
- Độ tương phản: 2.000:1
- Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200)
- Trọng lượng: 8,1kg
- Tính năng đặc biệt: HDMI

Máy Chiếu VPL-FHZ55

- Công nghệ: 3 LCD
- Cường độ sáng: 4.000 Ansi Lumens
- Độ tương phản: 2.000:1
- Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200)
- Trọng lượng: 11 kg
- Tính năng đặc biệt: Công nghệ Laser

Máy Chiếu VPL-FX500L

- Công nghệ: 3 LCD
- Cường độ sáng: 7.000 Ansi Lumens
- Độ tương phản: 2.500:1
- Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
- Trọng lượng: 20 kg
- Tính năng đặc biệt: RJ45, Ghép chồng

Máy Chiếu VPL-FH500L

- Công nghệ: 3 LCD
- Cường độ sáng: 7.000 Ansi Lumens
- Độ tương phản: 2.500:1
- Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200)
- Trọng lượng: 20 kg
- Tính năng đặc biệt: HDMI, Ghép chồng
 « Previous 1 2 3 4 5 6 Next »