Thiết bị lớp học

Camera PL50

- Bộ cảm biến hình ảnh: 1/ 3&;&; CMOS
- Số điểm ảnh: 5 MP
- Đầu ra độ phân giải : Full HD1080p
- Độ phóng ảnh: Zoom 240X
- Tốc độ hình ảnh: 30 khung hình/ giây
- Bộ nhớ ngoài : SDHC 32GB, USB 64GB

Camera F55

- Bộ cảm biến hình ảnh: 1/ 2.5&;&; CMOS
- Số điểm ảnh: 5 MP
- Đầu ra độ phân giải : Full HD1080p
- Độ phóng ảnh: 128X
- Tốc độ hình ảnh: 30 khung hình/giây
- Bộ nhớ ngoài : SDHC 32GB, USB 64GB

Camera F50

- Đầu ra độ phân giải : Full HD1080p
- Độ phóng ảnh : Zoom 80X
- Tốc độ hình ảnh: 30 khung hình/giây
- Vùng thu hình : 400 x 300 mm
- Bộ nhớ trong : lưu trữ 240 hình ảnh
- Bộ nhớ ngoài : SDHC 32GB

Camera F30

- Bộ cảm biến hình ảnh : 1/3.2” CMOS
- Số điểm ảnh: 3 MP
- Độ phân giải HD720p (1280x720)
- Tốc độ hình ảnh : 30 khung hình/ giây.
- Độ phóng ảnh : Zoom 16X
- Bộ nhớ mở rộng : SDHC 32GB

Camera F33

- Bộ cảm biến hình ảnh : 1/2.5” CMOS
- Số điểm ảnh: 5 MP
- Độ phân giải HD1080p (1920x1080)
- Tốc độ hình ảnh : 30 khung hình/ giây.
- Độ phóng ảnh : Zoom 16X
- Bộ nhớ mở rộng : SDHC 32GB

Camera F15

- Bộ cảm biến hình ảnh: 1/2.5” CMOS
- Số điểm ảnh: 5 MP
- Độ phân giải HD1080p (1920x1080)
- Tốc độ hình ảnh : 30 khung hình/giây.
- Độ phóng ảnh : Zoom 16X
- Bộ nhớ mở rộng : SDHC 32GB
 « Previous 1 2 3 Next »