Thiết bị lớp học

Máy Chiếu Vật Thể VERTEX D-4790ST


    Bộ cảm biến hình ảnh 1/2” CMOS Sensor.

    Ống kính: F 1.5 - 2.1, f= 4.8 - 43.2 mm

    Số điểm ảnh: 5.000.000 điểm ảnh

    Độ phóng ảnh: 108X (9X Optical + 12X Digital)

    Tích hợp bộ nhớ: 400 hình ảnh

    Bảo hành: 01 năm cho máy chiếu vật thể

Máy Chiếu Vật Thể VERTEX D-910


    Bộ cảm biến hình ảnh 1/3” CMOS CCD Sensor

    Ống kính: F 1.4 - 2.8, f=3.9 - 85.8 mm

    Số điểm ảnh: 850.000 điểm ảnh

    Độ phóng ảnh: 242X (22X Optical + 11X Digital)

    Tích hợp bộ nhớ trong

    Bảo hành: 01 năm cho máy chiếu vật thể

Máy Chiếu Vật Thể VERTEX D-2140


    Bộ cảm biến hình ảnh 1/2” CMOS Sensor

    Ống kính: F 1.45 - 3.98, f=4.3 - 94.6 mm

    Số điểm ảnh: 3.200.000 điểm ảnh

    Độ phóng ảnh: 280X (22X Optical + 12X Digital)

    Tích hợp bộ nhớ: 32 hình ảnh

    Bảo hành: 01 năm cho máy chiếu vật thể

Máy Chiếu Vật Thể VERTEX S-335


    Bộ cảm biến hình ảnh 1/2” CMOS Sensor.

    Ống kính: F 1.6, f=6.0 mm

    Số điểm ảnh: 3.200.000 điểm ảnh

    Độ phóng ảnh: 20X

    Tích hợp bộ nhớ: 20 hình ảnh

    Bảo hành: 01 năm cho máy chiếu vật thể

Máy Chiếu Vật Thể VERTEX D-4135


    Bộ cảm biến hình ảnh 1/2” CMOS

    Độ phân giải: 720p, 1080p (>750 TV lines)

    Số điểm ảnh: 5.000.000 điểm ảnh

    Độ phóng ảnh: 180X (9X Optical + 20X Digital)

    Tỷ lệ khung hình: 30 khung hình

    Bảo hành: 01 năm cho máychiếu vật thể

Máy Chiếu Vật Thể VERTEX D-4110


    Bộ cảm biến hình ảnh 1/3” CMOS

    Độ phân giải > 750 TV Line

    Số điểm ảnh: 5.000.000 Pixels

    Độ phóng ảnh: 9X Optical + 12X Digital

    Tốc độ hình ảnh: 25 khung

    Bảo hành: 01 năm cho máychiếu vật thể

  Độ phân giải:     Độ phân giải > 750 TV Line

Máy Chiếu Vật Thể VERTEX D-4030i


    Bộ cảm biến hình ảnh 1/3” CMOS

    Độ phân giải: >800 TV lines

    Số điểm ảnh: 5.000.000 điểm ảnh

    Độ phóng ảnh: 10X Optical + 12X Digital

    Tỷ lệ khung hình: 15 khung hình

    Bảo hành: 01 năm cho máychiếu vật thể

Máy Chiếu Vật Thể VERTEX D-3180


    Bộ cảm biến hình ảnh 1/2” CMOS

    Độ phân giải: >750 TV lines

    Số điểm ảnh: 3.200.000 điểm ảnh

    Độ phóng ảnh: 12X Optical + 22X Digital

    Tỷ lệ khung hình: 30 khung hình

    Bảo hành: 01 năm cho máychiếu vật thể

Camera M70

- Bộ cảm biến hình ảnh : 1/3” CMOS
- Số điểm ảnh: 5 MP
- Độ phân giải HD1080p (1920x1080)
- Tốc độ hình ảnh : 30 khung hình/ giây
- Độ phóng ảnh : Zoom 192X
- Bộ nhớ mở rộng : SDHC 32GB

Camera PL50

- Bộ cảm biến hình ảnh: 1/ 3&;&; CMOS
- Số điểm ảnh: 5 MP
- Đầu ra độ phân giải : Full HD1080p
- Độ phóng ảnh: Zoom 240X
- Tốc độ hình ảnh: 30 khung hình/ giây
- Bộ nhớ ngoài : SDHC 32GB, USB 64GB

Camera F55

- Bộ cảm biến hình ảnh: 1/ 2.5&;&; CMOS
- Số điểm ảnh: 5 MP
- Đầu ra độ phân giải : Full HD1080p
- Độ phóng ảnh: 128X
- Tốc độ hình ảnh: 30 khung hình/giây
- Bộ nhớ ngoài : SDHC 32GB, USB 64GB

Camera F50

- Đầu ra độ phân giải : Full HD1080p
- Độ phóng ảnh : Zoom 80X
- Tốc độ hình ảnh: 30 khung hình/giây
- Vùng thu hình : 400 x 300 mm
- Bộ nhớ trong : lưu trữ 240 hình ảnh
- Bộ nhớ ngoài : SDHC 32GB

Camera F30

- Bộ cảm biến hình ảnh : 1/3.2” CMOS
- Số điểm ảnh: 3 MP
- Độ phân giải HD720p (1280x720)
- Tốc độ hình ảnh : 30 khung hình/ giây.
- Độ phóng ảnh : Zoom 16X
- Bộ nhớ mở rộng : SDHC 32GB

Camera F33

- Bộ cảm biến hình ảnh : 1/2.5” CMOS
- Số điểm ảnh: 5 MP
- Độ phân giải HD1080p (1920x1080)
- Tốc độ hình ảnh : 30 khung hình/ giây.
- Độ phóng ảnh : Zoom 16X
- Bộ nhớ mở rộng : SDHC 32GB

Camera F15

- Bộ cảm biến hình ảnh: 1/2.5” CMOS
- Số điểm ảnh: 5 MP
- Độ phân giải HD1080p (1920x1080)
- Tốc độ hình ảnh : 30 khung hình/giây.
- Độ phóng ảnh : Zoom 16X
- Bộ nhớ mở rộng : SDHC 32GB
 « Previous 1 2 Next »